Wikia

Warrior Cats

Asvoet

557pages on
this wiki
Add New Page
Comments36 Share
Geslachtvrouw.png
Windclanlogo.png
KrijgerIcoon.png
CommandantIcoon.png

"Weet ik. Dat is een van de redenen waarom ik je gekozen heb. Ik wil geen kat die meent dat hij of zij gezag verdient. Ik wil een kat die mij zal helpen onze Clan weer sterk te maken wanneer we ons nieuwe gebied bereiken."

Eensnor vertelt Asvoet waarom hij haar kiest als zijn commandant in Sterrenlicht, pagina 158
Asvoet.afbeelding.png
Asvoet
Leefwijze
Huidig: WindClan[1]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[2]
Namen
Moederkat:
Krijger:
Commandant:
Aswolk,[1] Asvoet[3] (Ashfoot)
Asvoet[4](Ashfoot)
Asvoet[5] (Ashfoot)
Familie
Partner:
Zoon:
Zus:
Broer:
Doodvoet
Kraaiveder
Ochtendbloem
Eenster
Commandant positie
Voorganger: Eensnor[5]
Verschijningen
Levend: Water en vuur, Geheimen, Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen

Asvoet (Origineel: Ashfoot) is een grijze poes.[1]
GeschiedenisEdit

In De originele reeksEdit

Water en vuur

Asvoet is een WindClan moederkat, die toen Aswolk heette.
In de proloog, wanneer de WindClan is gevlucht uit het bos, gaat Langster naar een vuile tunnel onder het Donderpad. Asvoet vraagt waarom ze juist hier zijn gekomen van al de andere plaatsen. Hij herinnert haar dat ze zijn verdreven van alle plaatsen waar ze zich probeerden te vestigen, en dat ze hier vrede kunnen vinden. Asvoet echoot in ongeloof en zegt dat ze te dicht bij de monster en het vuur zijn, en dat haar jongen hier niet veilig zijn. Doodvoet verschijnt en zegt dat ze thuis ook niet veilig waren.
Wanneer het gejammer van een jonge leerling de aandacht van de tweebenen trekt, gooit één van de tweebenen een voorwerp in de richting vann de katten. Asvoet wordt op haar schouder geraakt, maar blijft stil liggen en krult haar lichaam rond haar benauwde jong. Daarna staat Asvoet weer op met een nieuwe pijn aan haar schouder. Ze vertelt Langster dat ze vreest voor hun veiligheid, en dat ze geen enkele prooi kan ruiken. Langster strekt zijn kop uit om haar kop aan te raken met zijn snuit, en vertelt haar dat hij weet dat ze honger heeft en dat ze hier veiliger zullen zijn dan hun vroegere territorium. Langster stuurt Doodvoet en Eensnor om naar ratten te zoeken, maar Asvoet spugt dat ratten niet veel beter zijn dan kraaienvoer, maar wordt het zwijgen opgelegt door een lapjeskat die zegt dat rattenvlees nog altijd beter is dan doodhongeren. Asvoet kijkt nijdig en buigt haar kop om haar jong achter zijn oren te likken.
Als Doodvoet en Eensnor een geschikte tunnel hebben gevonden om zich in te vesten, klaagt Asvoet dat ze natte poten zulllen hebben dag en nacht, maar Langster zegt dat ze hier zullen blijven. Asvoet knijpt haar ogen dicht maar zegt niets.
Nadat Vuurhart en Grijsstreep het Donderpad oversteken met de WindClan, biedt Asvoet aan om Ochtendbloems jong te dragen.

Geheimen

Asvoet komt niet voor in Geheimen, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.

Voor de storm

Asvoet komt niet voor in Voor de storm, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.

Gevaar!

Asvoet komt niet voor in Gevaar!, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.

Vuurproef

Asvoet komt niet voor in Vuurproef, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.

In De nieuwe profetieEdit

Dageraad

Wanneer de reizende Clans overnachten in een vervallen tweebeennest, vertelt Asvoet dat ze die plek herkent, want het was het zelfde nest waar de WindClan had overnacht toen Vuurster hen terugbracht nadat ze door Brokkelster waren verjaagd.

Sterrenlicht

Wanneer de Clans zich opsplitsen, nemen Asvoet en Eensnor afscheid van Doornklauw, een DonderClan krijger, zeggend dat ze een sterke band hebben gevormd tijdens de korte duur van de reis.
Nadat Eensnor is benoemd tot leider, duidt hij Asvoet aan als nieuwe commandant. Eerst, weet Braamklauw niet wie Asvoet is totdat hij een grijze vrouwtjeskat met een geschokte uitdrukking op haar gezicht ziet. Kraaiveder springt naar haar toe en drukt zijn snuit tegen de hare terwijl de andere WindClan katten haar naam beginnen roepen. Braamklauw herinnert zich dan dat zij Kraaiveder's moeder was, en dat hij haar voordien twee keer op een Grote Vergadering had gezien hoewel hij nooit tegen haar gesproken had. Hij merkt dat ze een populaire keuze was, en hij denkt dat Eensnor een wijze beslissing heeft gemaakt. Eensnor raakt haar neus aan, en ze bedankt hem, zeggend dat ze het niet had verwacht. Eensnor vertelt haar dat dit reden is waarom hij haar gekozen heeft, en geeft haar oor een snelle lik. Hij vertelt haar dat hij een kat wil die bescheiden is, en helpt de WindClan terug sterk te maken. Asvoet zweert dat ze die kat zal proberen te zijn.
Asvoet vertelt Braamklauw en Eensnor dat er dichtbij een andere Maansteen moest zijn, omdat de SterrenClan hen anders niet naar het meer had gebracht. Ze wijst erop dat ze het snel moeten vinden, en dat totdan, de loyaliteit van de WindClan genoeg moet zijn om Eensnor leider te houden.
Tijdens Langster's wake, installeren Asvoet en Kraaiveder zich beiden aan een kant van Eensnor, om hem te beschermen terwijl hij rouwt. Tijdens de wake, merkt Vuurster op tegen Braamklauw dat Eensnor wijs was om Asvoet tot commandant te benoemen, en Braamklauw is het in stilte met hem eens.
Wanneer Loofpoot het WindClan kamp bezoekt, ziet ze Asvoet en Eensnor met een paar krijgers praten vlakbij een paar rotsen in het midden van de holte.
Wanneer Loofpoot de WindClan nog een keer bezoekt om Sparneus te vertellen over de Maanpoel, ziet ze Asvoet en Eensnor een konijn delen. Wanneer Sparneus het nieuws hoort, vertelt hij het opnieuw tegen Asvoet en Eensnor. Terwijl Loofpoot vertrekt, buigen de leider en de commandant hun hoofden in een stil gesprek.
Tijdens een Grote Vergadering, is Braamklauw verrast dat Eensnor Modderklauw bij zich heeft, maar Asvoet niet.
Na Modderklauw's opstand, zijn Vuurster, Eensnor, en Asvoet samen op de oever van het meer. Ze gaan samen met Braamklauw de boom checken die op Modderklauw is gevallen. Havikwind draagt Modderklauw's lichaam naar de oever, en Eensnor merkt op dat hij een goede krijger was. Asvoet sist, en herinnert hem eraan dat Modderklauw een verrader was. Later, inspecteert ze de omgevallen boom waaronder hij gestorven was, zeggend dat Eensnor zeker de leider van de WindClan was, en dat de SterrenClan de bliksem had gestuurd om de kat te vermoorden die zijn plaats zou ingenomen hebben.

Schemering

Asvoet is gezien op een Grote Vergadering, zittend op een boomwortel naast Kastanjevacht en Mistvoet, de twee andere commandanten, terwijl de DonderClan commandant was ontvoerd door tweebenen. Wanneer Eenster vertelt dat Asvoet, Kraaiveder, en Scheuroor de vorige dag een vos uit hun territorium had verdreven, beginnen de Clans te juichen, door de namen van de krijgers te roepen.
Wanneer Kraaiveder Loofpoel ontmoet, zegt hij dat Asvoet, die haar geduld verloor, scherp opmerkte dat tegen Kraaiveder dat hij even gek was als een nieuwe leerling, sinds hij zo afgeleid is door zijn gevoelens voor de DonderClan medicijnkat.
Asvoet wordt op de volgende Grote Vergadering gezien terwijl ze naar het midden wandelt naast Sparneus, en zit later op een boomwortel naast de andere commandanten.
Wanneer Braamklauw en Kwiklicht komen rapporteren dat Loofpoel vermist is, wacht Asvoet verwachtend in het midden van het WindClan kamp. Wanneer Eenster rapporteert dat Kraaiveder vermist is, vraagt Asvoet wanhopig of de DonderClan katten hem gezien hadden. Eenster snauwt naar haar dat ze stil moet zijn, maar ze deinst niet terug. Wanneer Kwiklicht rapporteert dat Loofpoel vermist is, roept Asvoet uit dat ze een medicijnkat is. Ze vraagt wanhopig waar de twee katten mogelijk naartoe konden gaan. Braamklauw stelt dan voor om hun geurspoor te volgen, en Asvoet gaat met hen mee. Eenster vertelt haar een andere krijger mee te nemen, en ze wenkt Scheuroor.
De vier katten verlaten het kamp en gaan naar de grens, waar Kraaiveder en Loofpoel voor het laatst geroken waren. Asvoet is de eerste die hun geurspoor oppikt, en leidt de katten terwijl ze hun weg zoeken door het territorium. Wanneer ze het geurspoor kwijtraken, wilt Kwiklicht niet stoppen, maar Asvoet geeft pijnlijk toe dat ze niets meer kunnen doen. De vier katten keren terug, en Asvoet en Scheuroor nemen afscheid van Braamklauw en Kwiklicht bij de grens.
Asvoet schiet de DonderClan te hulp, samen met haar Clangenoten, tijdens de dassenaanval die de DonderClan totaal kon vernietigen als de WindClan niet kwam helpen.

Zonsondergang

Na de dassenaanval, bloedt Asvoet uit één schouder. Ze is later op de Grote Vergadering, terwijl ze bij de andere commandanten zit.

In De macht van drieEdit

Het tweede gezicht

Tijdens een Grote Vergadering, wanneer Luipaardster praat over tweebenen, vraagt ze zich af of de tweebenen hun territorium opnieuw zullen binnenvallen, zoals in het woud. Asvoet vraagt waarom ze dat zouden doen.

Duistere rivier

Wanneer een groep RivierClan katten de grens oversteken, leidt Asvoet een patrouille bestaande uit zichzelf, Briespoot, Kraaiveder, Heidepoot, Scheuroor, en Witstaart. Ze beveelt hen uit te leggen wat ze op WindClan territorium deden, en Rietsnor legt rustig uit dat ze door de hond van de paardenplaats achterna waren gejaagd. Maar Asvoet miauwt agressief naar hen dat ze het WindClan territorium moeten verlaten, zeggend dat ze misschien hun territorium hebben verloren, maar dat ze dat van de WindClan niet kregen. Nadat er een ruzie uitbreekt, beveelt Asvoet de patrouille nog een keer te vertrekken. Nadat de patrouille de grens over is, miauwt Asvoet dat er na dit meer grenspatrouilles zullen komen.
Tijdens een grensgevecht tussen de DonderClan en de WindClan, is Asvoet in het midden van het gevecht, vechtend tegen Spinloper samen met Scheuroor. Doornklauw komt zijn Clangenoot helpen, duwend met zijn hoofd tegen Asvoet's schouder. Terwijl Spinloper bijkomt, slingert Doornklauw zichzelf naar Asvoet en ze vechten hatelijk tegen elkaar. Wanneer het gevecht lang blijft duren, beveelt Asvoet haar katten zich terug te trekken, en haar krijgers volgen haar uit het DonderClan territorium. Schorspels roept hen na op de heide te blijven, waar haar Clan thuishoort. Asvoet herinnert hem eraan dat Vuurster de WindClan het bos had gegeven, en dat alle geschillen met hem moeten worden besproken.
Terwijl Gaaipoot in het WindClan kamp is, komt Asvoet net uit de ingang stampen samen met Briespoot en Heidepoot, miauwend dat ze juist een RivierClan patrouille terug had zien keren naar RivierClan territorium. Gaaipoot probeert de RivierClan te verdedigen nadat Eenster hen had beschuldigt Doornstaart's kittens te hebben gestolen en vraagt wat voor reden ze hebben om in het WindClan territorium te zijn, maar Asvoet snauwt dat ze de kittens meegenomen kunnen hebben.
Wanneer de DonderClan en de WindClan op het punt staan een gevecht te beginnen, rekent Asvoet af met Braamklauw, tewijl ze naast haar zoon, Kraaiveder, staat.

Verbannen

Wanneer Kwiklicht en Hulstpoot wachten om met Kraaiveder en Eenster te spreken in het WindClan kamp, keert Asvoet terug van een patrouille met Eenster.

Eclips

Wanneer een DonderClan patrouille met Eenster probeert te spreken, benadert een patrouille bestaande uit Asvoet, Haassprong, en Uilsnor hen. Asvoet weigert Braamklauw's verzoek om Eenster te zien, hem agressief bevelend naar huis te gaan. Asvoet is even onvermurwbaar als Braamklauw, hem opnieuw bevelend naar huis te gaan, en spuugt dat Eenster geen gunsten van hen tegoed had. Nadat er een ruzie uitbreekt, springt Haassprong naar Braamklauw, maar de DonderClan commandant duwt hem stevig tegen de grond, zeggend dat hij in vrede kwam. Asvoet is heel verbijsterd, en smeekt Braamklauw hem los te laten. Terwijl Haassprong terugspringt, staat Asvoet tussen hem en Braamklauw, zeggend tegen de DonderClan katten dat ze echt naar huis moeten gaan, omdat Eenster niets tegen hen te zeggen had. Braamklauw stemt met tegenzin in, en verlaat dan het WindClan territorium met de rest van de DonderClan patrouille.
Tijdens de Grote Vergadering wanneer Zwartster bekend maakt dat de SchaduwClan niet langer in de SterrenClan gelooft, roept Asvoet uit dat er altijd vier Clans in het woud zijn geweest.

Lange schaduwen

Binnenkort

In SupereditiesEdit

Vuursters missie

Binnenkort


TriviaEdit

 • Tweemaal heeft Erin Hunter gezegd dat Doodvoet misschien de vader van Kraaiveder zou kunnen zijn, dat maakt hem haar partner. Dit is echter niet zeker bevestigd.[6] Later is het met zekerheid bevestigd door Victoria Holmes.[7]

FoutenEdit

 • Asvoet werd in meerdere boeken Aswolk genoemd,[1][8][9][10][11] maar later werd ze weer Asvoet genoemd.[3] Het zijn dezelfde katten want beide hebben dezelfde Engelse naam; Ashfoot.[12]

FamilieEdit

LedenEdit

Partner:

Doodvoet:[7] Dood, lid van de SterrenClan

Zoon:

Kraaiveder:[5] Levend (volgens Lange schaduwen)

Kleinzoon:

Briespels:[13] Levend (volgens Lange schaduwen)

Zus:

Ochtendbloem:[14] Levend (volgens Lange schaduwen)

Broer:

Eenster:[14] Levend (volgens Lange schaduwen)

Nicht:

Heidestaart:[15] Status onbekend

StamboomEdit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
Onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doodvoet
 
Asvoet
 
Onbekend
 
Ochtendbloem
 
Eenster
 
Witstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtwolk
 
Kraaiveder
 
Kwartelkit
 
Stekelpoot
 
Reigerkit
 
Heidestaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briespels
 


    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekend


TekstenEdit

"Vrede? Hier? Met vuur en monsters? Hier zijn mijn jongen niet veilig!"
—Aswolk tegen Langster Water en vuur, pagina 12


Asvoet: "Dank je wel, Eensnor. Ik zal mijn best doen. Ik had nooit kunnen denken ..."
Eensnor: "Weet ik. Dat is een van de redenen waarom ik je gekozen heb. Ik wil geen kat die meent dat hij of zij gezag verdient. Ik wil een kat die mij zal helpen onze Clan weer sterk te maken wanneer we ons nieuwe gebied bereiken."
Asvoet: "Dan is dat wat ik zal doen."
—Asvoet en Eensnor na haar commandantenceremonie Sterrenlicht, pagina 158VerwijzingenEdit

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vermeld in Water en vuur, de Clans
 2. Vermeld in Vuurproef, pagina 257
 3. 3,0 3,1 Vermeld in Dageraad, de Clans
 4. Vermeld in Sterrenlicht, de Clans
 5. 5,0 5,1 5,2 Vermeld in Sterrenlicht, pagina 157
 6. Vermeld op de Official Forum.
 7. 7,0 7,1 Vermeld in een briefje
 8. Vermeld in Geheimen, de Clans
 9. Vermeld in Voor de storm, de Clans
 10. Vermeld in Gevaar!, de Clans
 11. Vermeld in Vuurproef, de Clans
 12. Informatie van de Engelse wiki
 13. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 167
 14. 14,0 14,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 15. Vermeld op Vicky's facebook pagina


Commandanten
DonderClan KiemvachtTaanvlekBlauwvachtRoodstaartLeeuwenhartTijgerklauwVuurhartWitstormGrijsstreepBraamklauw
SchaduwClan SlangstaartZwartvoetSintelpelsKastanjevacht
WindClan MelkvachtDoodvoetModderklauwEensnorAsvoet
RivierClan HeestervachtEikenhartLuipaardvachtSteenvachtMistvoetHavikwind
HemelClan BuizerdstaartScherpklauw

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki