Wikia
Wanneer een Clankat als kitten geboren wordt, wordt hij vernoemd naar een kleur, een opvallend lichaamsdeel, dier waar het op lijkt, ding dat gebeurde of erbij was bij geboorte of een plant. Alle kittennamen eindigen op ~kit. Als een kitten zes manen oud is, wordt hij leerling en wordt ~kit vervangen door ~poot. Als een leerling genoeg geleerd heeft, wordt hij krijger en wordt het stukje ~poot vervangen door een woordje dat iets over het uiterlijk van de kat zegt of wat bij hem of haar past. Als een krijger commandant wordt en daarna leider, wordt het achtervoegseltje vervangen door ~ster. Sommige katten kunnen wanneer ze oud worden of ze dramatisch veranderen een andere naam krijgen.

ClannamenEdit

VoorvoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


AchtervoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


StamnamenEdit

Stamkatten zijn vernoemd naar plekken of gebeurtenissen. Een voorbeeld van een plek is bijv. Beek Waar Vissen Zwemmen, een voorbeeld van een gebeurtenis bijv. Plons Als Vis Springt. Stamnamen worden afgerond naar een woord, het eerste woord van de volledige naam, dus bijv. Beek en Plons. Een zalzijn houdt zijn of haar naam als hij of zijn prooijager/grotwacht wordt.

VerwijzingenEdit

 1. Appelkit
 2. Arendkit
 3. Aspels
 4. Asvoet
 5. Assevacht
 6. Berkenster
 7. Besneus
 8. Beukvacht
 9. Bladstaart
 10. Blauwster
 11. Bliksempoot
 12. Bloemkit
 13. Bloesemhart
 14. Bloesemkit (DC)
 15. Bloesemkit (SC)
 16. Braamklauw
 17. Briespels
 18. Brokkelster
 19. Bruinpoot
 20. Buizerdkit
 21. Buizerdstaart
 22. Cederhart
 23. Coolkit
 24. Dauwbloem
 25. Dauwpoot (SC)
 26. Dauwspikkel
 27. Dauwster
 28. Dikstaart
 29. Distelklauw
 30. Distelpoot (M3)
 31. Distelpoot (NP)
 32. Donkerbloem
 33. Donkerstreep
 34. Donkervoet
 35. Donskit (DC)
 36. Donskit (WC)
 37. Doodvoet
 38. Doornklauw
 39. Doornstaart (M3)
 40. Doornstaart (NP)
 41. Duifkit
 42. Echozang
 43. Eenoog
 44. Eenster
 45. Eendkit
 46. Eikpoot
 47. Eikenhart
 48. Eikenvacht
 49. Gaaiveder
 50. Geeltand
 51. Geengezicht
 52. Goudsbloem
 53. Graskit
 54. Grijsmist
 55. Grijspoel
 56. Grijsstreep
 57. Groenbloem
 58. Gruiskit
 59. Haassprong
 60. Halfstaart
 61. Haversnor
 62. Havikwind
 63. Hazelstaart
 64. Heemstpoot
 65. Heestervacht
 66. Heidestaart
 67. Helderbloem
 68. Heldergeest
 69. Hemelwaker
 70. Hertenstap
 71. Heuvelkit
 72. Hommelkit
 73. Honingvaren
 74. Houtkit
 75. Hulstloof
 76. IJspoot
 77. IJssnor
 78. IJsvleugel
 79. IJzelvacht
 80. Jaagwind
 81. Kastanjevacht
 82. Keisteen
 83. Keverkit
 84. Kiemvacht
 85. Kiezelpoot
 86. Kinkvacht
 87. Klaproos
 88. Klauwkop
 89. Klauwpoot
 90. Klaverstaart
 91. Kleinoor
 92. Kleinwolk
 93. Klimopstaart
 94. Klitstaart
 95. Knorbuik
 96. Kraaivacht
 97. Kraaiveder
 98. Krekelkit
 99. Kromster
 100. Kwartelkit
 101. Kwiklicht
 102. Langstaart
 103. Langster
 104. Lappenpels
 105. Lavendelkit
 106. Leeuwvlam
 107. Leeuwenhart
 108. Libellekit
 109. Lichthart
 110. Lijsterstaart
 111. Lindekit
 112. Loofpoel
 113. Loofster
 114. Loopneus
 115. Luipaardster
 116. Lynxkit
 117. Mistelkit
 118. Mistvoet
 119. Modderklauw
 120. Modderpels
 121. Moedighart
 122. Moeraskit (NP)
 123. Moeraskit (OS)
 124. Molpels
 125. Molpoot
 126. Moskit
 127. Mospels
 128. Motvleugel
 129. Muisbont
 130. Muissnor
 131. Muistand
 132. Muizentand
 133. Muntkit
 134. Muspels
 135. Nachtpels (HC)
 136. Nachtster
 137. Nachtvleugel
 138. Nachtwolk
 139. Natvoet
 140. Niespoot
 141. Ochtendbloem
 142. Ochtendwolk
 143. Otterhart
 144. Paddekit (DC)
 145. Paddevoet
 146. Plonspoot
 147. Pluimkit
 148. Pluispoot
 149. Rafelster
 150. Ragpoot
 151. Ravenpoot
 152. Regensnor
 153. Regenstorm
 154. Regenvacht
 155. Reigerkit
 156. Renstaart
 157. Renvacht
 158. Ribbelstaart
 159. Rietsnor
 160. Roetvacht
 161. Roodstaart
 162. Roodster
 163. Rookpoot
 164. Rookvoet
 165. Roosrijp
 166. Rozenkit
 167. Rozenstaart
 168. Rotspoot
 169. Saliekit
 170. Schaduwpels
 171. Scherpklauw
 172. Scheuroor
 173. Schildpadkit
 174. Schorspels
 175. Schroeipoot
 176. Sintelhart
 177. Sintelpels
 178. Sintelvel
 179. Sintelvoet
 180. Slagtand
 181. Slangstaart
 182. Slangenstaart
 183. Sneeuwbes
 184. Sneeuwkit
 185. Snelpoot
 186. Snelster
 187. Snelstroom
 188. Sparnaald
 189. Sparneus
 190. Spikkelblad
 191. Spikkelstaart
 192. Spinloper
 193. Spitspoot
 194. Springstaart
 195. Steenstroom
 196. Steenvacht
 197. Stekelkit (RC)
 198. Stekelpoot
 199. Stompstaart
 200. Stormvacht
 201. Stralendhart
 202. Stropels
 203. Taanpels
 204. Taanpoot (WC)
 205. Taanvlek
 206. Tijgerpoot
 207. Tijgerster
 208. Tuimelkit
 209. Tulpkit
 210. Uilpoot (SC)
 211. Uilsnor
 212. Valkpoot
 213. Valkvleugel
 214. Varenpels
 215. Varenwolk
 216. Vederstaart
 217. Vinkvleugel
 218. Vispoot
 219. Vlampoot
 220. Vlekneus (DC)
 221. Vlekneus (RC)
 222. Vlekstaart
 223. Vlekvoet
 224. Vlierkit
 225. Vlinderstaart
 226. Vochtpoot
 227. Vogelvlucht
 228. Vospoot (M3)
 229. Vosstaart
 230. Vuurster
 231. Webstaart
 232. Webvoet
 233. Wezelvacht
 234. Wildvacht
 235. Wilgklauw
 236. Wilglicht
 237. Wilgvacht
 238. Witkeel
 239. Witklauw
 240. Witstaart
 241. Witstorm
 242. Witvleugel
 243. Wolkstaart
 244. Wolkster
 245. Zandstorm
 246. Zeggepoot
 247. Zilverpoot
 248. Zilverstroom
 249. Zonpoot
 250. Zwaluwpoot
 251. Zwaluwstaart
 252. Zwartklauw
 253. Zwartster
 254. Sneeuwbes
 255. Spikkelblad
 256. Dauwbloem
 257. Donkerbloem
 258. Goudsbloem
 259. Groenbloem
 260. Helderbloem
 261. Ochtendbloem
 262. Muisbont
 263. Knorbuik
 264. Heldergeest
 265. Geengezicht
 266. Bloesemhart
 267. Cederhart
 268. Eikenhart
 269. Leeuwenhart
 270. Lichthart
 271. Moedighart
 272. Otterhart
 273. Sintelhart
 274. Stralendhart
 275. Vuurhart
 276. Alle kittens
 277. Braamklauw
 278. Distelklauw
 279. Doornklauw
 280. Modderklauw
 281. Scherpklauw
 282. Tijgerklauw
 283. Wilgklauw
 284. Zwartklauw
 285. Klauwkop
 286. Kwiklicht
 287. Wilglicht
 288. Hulstloof
 289. Spinloper
 290. Grijsmist
 291. Sparnaald
 292. Besneus
 293. Loopneus
 294. Sparneus
 295. Vlekneus (DC)
 296. Vlekneus (RC)
 297. Eenoog
 298. Kleinoor
 299. Klaproos
 300. Eensnor
 301. Haversnor
 302. IJssnor
 303. Muissnor
 304. Regensnor
 305. Rietsnor
 306. Uilsnor
 307. Dauwspikkel
 308. Loofspikkel
 309. Haassprong
 310. Bladstaart
 311. Buizerdstaart
 312. Dikstaart
 313. Doornstaart (M3)
 314. Doornstaart (NP)
 315. Halfstaart
 316. Heidestaart
 317. Klaverstaart
 318. Klimopstaart
 319. Klitstaart
 320. Langstaart
 321. Renstaart
 322. Ribbelstaart
 323. Roodstaart
 324. Rozenstaart
 325. Spikkelstaart
 326. Stompstaart
 327. Vederstaart
 328. Vlekstaart
 329. Vlinderstaart
 330. Vosstaart
 331. Webstaart
 332. Witstaart
 333. Wolkstaart
 334. Zwaluwstaart
 335. Hertenstap
 336. Keisteen
 337. Alle leiders
 338. Zilverstroom
 339. Snelstroom
 340. Steenstroom
 341. Witstorm
 342. Zandstorm
 343. Donkerstreep
 344. Grijsstreep
 345. Briespels
 346. Lappenpels
 347. Molpels
 348. Mospels
 349. Muspels
 350. Nachtpels (HC)
 351. Schaduwpels
 352. Schorspels
 353. Sintelpels
 354. Stropels
 355. Taanpels
 356. Varenpels
 357. Grijspoel
 358. Loofpoel
 359. Alle leerlingen
 360. Roosrijp
 361. Regenstorm
 362. Geeltand
 363. Muistand
 364. Muizentand
 365. Slagtand
 366. Assevacht
 367. Beukvacht
 368. Eikenvacht
 369. Heestervacht
 370. IJzelvacht
 371. Kastanjevacht
 372. Kiemvacht
 373. Kinkvacht
 374. Kraaivacht
 375. Luipaardvacht
 376. Regenvacht
 377. Renvacht
 378. Roetvacht
 379. Steenvacht
 380. Stormvacht
 381. Wezelvacht
 382. Wildvacht
 383. Wilgvacht
 384. Honingvaren
 385. Kraaiveder
 386. Gaaiveder
 387. Sintelvel
 388. Leeuwvlam
 389. Taanvlek
 390. IJsvleugel
 391. Motvleugel
 392. Nachtvleugel
 393. Valkvleugel
 394. Vinkvleugel
 395. Vlekvoet
 396. Witvleugel
 397. Vogelvlucht
 398. Asvoet
 399. Donkervoet
 400. Doodvoet
 401. Mistvoet
 402. Natvoet
 403. Paddevoet
 404. Rookvoet
 405. Vlekvoet
 406. Webvoet
 407. Zwartvoet
 408. Hemelwaker
 409. Havikwind
 410. Jaagwind
 411. Kleinwolk
 412. Nachtwolk
 413. Ochtendwolk
 414. Varenwolk
 415. Echozang
Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie Zalzijns‎GrotwachtenProoijagers‎KitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieKattennamen
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.