Wikia
Wanneer een Clankat als kitten geboren wordt, wordt hij vernoemd naar een kleur, een opvallend lichaamsdeel, dier waar het op lijkt, ding dat gebeurde of erbij was bij geboorte of een plant. Alle kittennamen eindigen op ~kit. Als een kitten zes manen oud is, wordt hij leerling en wordt ~kit vervangen door ~poot. Als een leerling genoeg geleerd heeft, wordt hij krijger en wordt het stukje ~poot vervangen door een woordje dat iets over het uiterlijk van de kat zegt of wat bij hem of haar past. Als een krijger commandant wordt en daarna leider, wordt het achtervoegseltje vervangen door ~ster. Sommige katten kunnen wanneer ze oud worden of ze dramatisch veranderen een andere naam krijgen.

ClannamenEdit

VoorvoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


AchtervoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


StamnamenEdit

Stamkatten zijn vernoemd naar plekken of gebeurtenissen. Een voorbeeld van een plek is bijv. Beek Waar Vissen Zwemmen, een voorbeeld van een gebeurtenis bijv. Plons Als Vis Springt. Stamnamen worden afgerond naar een woord, het eerste woord van de volledige naam, dus bijv. Beek en Plons. Een zalzijn houdt zijn of haar naam als hij of zijn prooijager/grotwacht wordt.

VerwijzingenEdit

 1. Appelkit
 2. Arendkit
 3. Aspels
 4. Asvoet
 5. Assevacht
 6. Berkenster
 7. Besneus
 8. Beukvacht
 9. Blauwster
 10. Bliksempoot
 11. Bloemkit
 12. Bloesemhart
 13. Bloesemkit (DC)
 14. Bloesemkit (SC)
 15. Braamklauw
 16. Briespels
 17. Brokkelster
 18. Bruinpoot
 19. Buizerdkit
 20. Buizerdstaart
 21. Cederhart
 22. Dauwbloem
 23. Dauwpoot (SC)
 24. Dauwster
 25. Dikstaart
 26. Distelkit
 27. Distelklauw
 28. Distelpoot
 29. Donkerbloem
 30. Donkerstreep
 31. Donkervoet
 32. Donskit (DC)
 33. Donskit (WC)
 34. Doodvoet
 35. Doornklauw
 36. Doornstaart (M3)
 37. Doornstaart (NP)
 38. Echozang
 39. Eenoog
 40. Eenster
 41. Eikpoot
 42. Eikenhart
 43. Eikenvacht
 44. Gaaiveder
 45. Geeltand
 46. Geengezicht
 47. Goudsbloem
 48. Graskit
 49. Grijsmist
 50. Grijspoel
 51. Grijsstreep
 52. Groenbloem
 53. Haassprong
 54. Halfstaart
 55. Haversnor
 56. Havikwind
 57. Hazelstaart
 58. Heemstkit
 59. Heestervacht
 60. Heidestaart
 61. Helderbloem
 62. Heldergeest
 63. Hemelwaker
 64. Hertenstap
 65. Heuvelkit
 66. Hommelkit
 67. Honingvaren
 68. Houtkit
 69. Hulstloof
 70. IJspoot
 71. IJssnor
 72. IJsvleugel
 73. IJzelvacht
 74. Jaagwind
 75. Kastanjevacht
 76. Keisteen
 77. Keverkit
 78. Kiemvacht
 79. Kiezelpoot
 80. Kinkvacht
 81. Klaproos
 82. Klauwkop
 83. Klauwpoot
 84. Klaverstaart
 85. Kleinoor
 86. Kleinwolk
 87. Klimopstaart
 88. Klitstaart
 89. Knorbuik
 90. Kraaivacht
 91. Kraaiveder
 92. Kromster
 93. Kwartelkit
 94. Kwiklicht
 95. Langstaart
 96. Langster
 97. Lappenpels
 98. Leeuwvlam
 99. Leeuwenhart
 100. Lichthart
 101. Lijsterstaart
 102. Loofpoel
 103. Loofster
 104. Loopneus
 105. Luipaardster
 106. Lynxkit
 107. Mistelkit
 108. Mistvoet
 109. Modderklauw
 110. Modderpels
 111. Moedighart
 112. Moeraskit (NP)
 113. Moeraskit (OS)
 114. Molpels
 115. Molpoot
 116. Moskit
 117. Mospels
 118. Motvleugel
 119. Muisbont
 120. Muissnor
 121. Muistand
 122. Muizentand
 123. Muntkit
 124. Muspels
 125. Nachtpels (HC)
 126. Nachtster
 127. Nachtvleugel
 128. Nachtwolk
 129. Natvoet
 130. Nieskit
 131. Ochtendbloem
 132. Ochtendwolk
 133. Paddekit (DC)
 134. Paddevoet
 135. Plonspoot
 136. Pluispoot
 137. Rafelster
 138. Ragpoot
 139. Ravenpoot
 140. Regensnor
 141. Regenvacht
 142. Reigerkit
 143. Renstaart
 144. Renvacht
 145. Ribbelstaart
 146. Rietsnor
 147. Roetvacht
 148. Roodstaart
 149. Roodster
 150. Rookpoot
 151. Rookvoet
 152. Roosrijp
 153. Rozenkit
 154. Rozenstaart
 155. Rotspoot
 156. Saliekit
 157. Schaduwpels
 158. Scherpklauw
 159. Scheuroor
 160. Schorspels
 161. Schroeipoot
 162. Sintelhart
 163. Sintelpels
 164. Sintelvel
 165. Sintelvoet
 166. Slagtand
 167. Slangstaart
 168. Slangenstaart
 169. Sneeuwbes
 170. Sneeuwkit
 171. Snelpoot
 172. Snelster
 173. Snelstroom
 174. Sparnaald
 175. Sparneus
 176. Spikkelblad
 177. Spikkelstaart
 178. Spinloper
 179. Spitspoot
 180. Springstaart
 181. Steenstroom
 182. Steenvacht
 183. Stekelkit (RC)
 184. Stekelpoot
 185. Stompstaart
 186. Stormvacht
 187. Stralendhart
 188. Stropels
 189. Taanpels
 190. Taanpoot (WC)
 191. Taanvlek
 192. Tijgerpoot
 193. Tijgerster
 194. Tuimelkit
 195. Tulpkit
 196. Uilpoot (SC)
 197. Uilsnor
 198. Valkpoot
 199. Valkvleugel
 200. Varenpels
 201. Varenwolk
 202. Vederstaart
 203. Vinkvleugel
 204. Vispoot
 205. Vlampoot
 206. Vlekneus (DC)
 207. Vlekneus (RC)
 208. Vlekstaart
 209. Vlekvoet
 210. Vlierkit
 211. Vlinderstaart
 212. Vochtpoot
 213. Vogelvlucht
 214. Vospoot (M3)
 215. Vosstaart
 216. Vuurster
 217. Webstaart
 218. Webvoet
 219. Wezelvacht
 220. Wildvacht
 221. Wilglicht
 222. Wilgvacht
 223. Witkeel
 224. Witklauw
 225. Witstaart
 226. Witstorm
 227. Witvleugel
 228. Wolkstaart
 229. Wolkster
 230. Zandstorm
 231. Zeggekit
 232. Zilverpoot
 233. Zilverstroom
 234. Zwaluwkit
 235. Zwaluwstaart
 236. Zwartklauw
 237. Zwartster
 238. Sneeuwbes
 239. Spikkelblad
 240. Dauwbloem
 241. Donkerbloem
 242. Goudsbloem
 243. Groenbloem
 244. Helderbloem
 245. Ochtendbloem
 246. Muisbont
 247. Knorbuik
 248. Heldergeest
 249. Geengezicht
 250. Bloesemhart
 251. Cederhart
 252. Eikenhart
 253. Leeuwenhart
 254. Lichthart
 255. Moedighart
 256. Sintelhart
 257. Stralendhart
 258. Vuurhart
 259. Alle kittens
 260. Braamklauw
 261. Distelklauw
 262. Doornklauw
 263. Modderklauw
 264. Scherpklauw
 265. Tijgerklauw
 266. Witklauw
 267. Zwartklauw
 268. Klauwkop
 269. Kwiklicht
 270. Wilglicht
 271. Hulstloof
 272. Spinloper
 273. Grijsmist
 274. Sparnaald
 275. Besneus
 276. Loopneus
 277. Sparneus
 278. Vlekneus (DC)
 279. Vlekneus (RC)
 280. Eenoog
 281. Kleinoor
 282. Klaproos
 283. Eensnor
 284. Haversnor
 285. IJssnor
 286. Muissnor
 287. Regensnor
 288. Rietsnor
 289. Uilsnor
 290. Haassprong
 291. Buizerdstaart
 292. Dikstaart
 293. Doornstaart (M3)
 294. Doornstaart (NP)
 295. Halfstaart
 296. Heidestaart
 297. Klaverstaart
 298. Klimopstaart
 299. Klitstaart
 300. Langstaart
 301. Renstaart
 302. Ribbelstaart
 303. Roodstaart
 304. Rozenstaart
 305. Spikkelstaart
 306. Stompstaart
 307. Vederstaart
 308. Vlekstaart
 309. Vlinderstaart
 310. Vosstaart
 311. Webstaart
 312. Witstaart
 313. Wolkstaart
 314. Zwaluwstaart
 315. Hertenstap
 316. Keisteen
 317. Alle leiders
 318. Zilverstroom
 319. Snelstroom
 320. Steenstroom
 321. Witstorm
 322. Zandstorm
 323. Donkerstreep
 324. Grijsstreep
 325. Briespels
 326. Lappenpels
 327. Molpels
 328. Mospels
 329. Muspels
 330. Nachtpels (HC)
 331. Schaduwpels
 332. Schorspels
 333. Sintelpels
 334. Stropels
 335. Taanpels
 336. Varenpels
 337. Grijspoel
 338. Loofpoel
 339. Alle leerlingen
 340. Roosrijp
 341. Geeltand
 342. Muistand
 343. Muizentand
 344. Slagtand
 345. Assevacht
 346. Beukvacht
 347. Eikenvacht
 348. Heestervacht
 349. IJzelvacht
 350. Kastanjevacht
 351. Kiemvacht
 352. Kinkvacht
 353. Kraaivacht
 354. Luipaardvacht
 355. Regenvacht
 356. Renvacht
 357. Roetvacht
 358. Steenvacht
 359. Stormvacht
 360. Wezelvacht
 361. Wildvacht
 362. Wilgvacht
 363. Honingvaren
 364. Kraaiveder
 365. Gaaiveder
 366. Sintelvel
 367. Leeuwvlam
 368. Taanvlek
 369. IJsvleugel
 370. Motvleugel
 371. Nachtvleugel
 372. Valkvleugel
 373. Vinkvleugel
 374. Vlekvoet
 375. Witvleugel
 376. Vogelvlucht
 377. Asvoet
 378. Donkervoet
 379. Doodvoet
 380. Mistvoet
 381. Natvoet
 382. Paddevoet
 383. Rookvoet
 384. Vlekvoet
 385. Webvoet
 386. Zwartvoet
 387. Hemelwaker
 388. Havikwind
 389. Jaagwind
 390. Kleinwolk
 391. Nachtwolk
 392. Ochtendwolk
 393. Varenwolk
 394. Echozang
Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie Zalzijn‎GrotwachtersProoijagers‎KitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieKattennamen
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki