Wikia

Warrior Cats

Namen

576pages on
this wiki
Add New Page
Comments95 Share


Wanneer een Clankat als kitten geboren wordt, wordt hij vernoemd naar een kleur, een opvallend lichaamsdeel, dier waar het op lijkt, ding dat gebeurde of erbij was bij geboorte of een plant. Alle kittennamen eindigen op ~kit. Als een kitten zes manen oud is, wordt hij leerling en wordt ~kit vervangen door ~poot. Als een leerling genoeg geleerd heeft, wordt hij krijger en wordt het stukje ~poot vervangen door een woordje dat iets over het uiterlijk van de kat zegt of wat bij hem of haar past. Als een krijger commandant wordt en daarna leider, wordt het achtervoegseltje vervangen door ~ster. Sommige katten kunnen wanneer ze oud worden of ze dramatisch veranderen een andere naam krijgen.

ClannamenEdit

VoorvoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


AchtervoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


StamnamenEdit

Stamkatten zijn vernoemd naar plekken of gebeurtenissen. Een voorbeeld van een plek is bijv. Beek Waar Vissen Zwemmen, een voorbeeld van een gebeurtenis bijv. Plons Als Vis Springt. Stamnamen worden afgerond naar een woord, het eerste woord van de volledige naam, dus bijv. Beek en Plons. Een zalzijn houdt zijn of haar naam als hij of zijn prooijager/grotwacht wordt.

VerwijzingenEdit

 1. Appelkit
 2. Aspels
 3. Asvoet
 4. Assevacht
 5. Berkenster
 6. Besneus
 7. Beukvacht
 8. Blauwster
 9. Bliksempoot
 10. Bloemkit
 11. Bloesemhart
 12. Bloesemkit (DC)
 13. Bloesemkit (SC)
 14. Braamklauw
 15. Briespels
 16. Brokkelster
 17. Bruinpoot
 18. Buizerdkit
 19. Buizerdstaart
 20. Cederhart
 21. Dauwbloem
 22. Dauwpoot (SC)
 23. Dauwster
 24. Dikstaart
 25. Distelkit
 26. Distelklauw
 27. Distelpoot
 28. Donkerbloem
 29. Donkerstreep
 30. Donkervoet
 31. Donskit
 32. Doodvoet
 33. Doornklauw
 34. Doornstaart (M3)
 35. Doornstaart (NP)
 36. Echozang
 37. Eenoog
 38. Eenster
 39. Eikpoot
 40. Eikenhart
 41. Eikenvacht
 42. Gaaiveder
 43. Geeltand
 44. Geengezicht
 45. Goudsbloem
 46. Graskit
 47. Grijsmist
 48. Grijspoel
 49. Grijsstreep
 50. Groenbloem
 51. Haassprong
 52. Halfstaart
 53. Haversnor
 54. Havikwind
 55. Hazelstaart
 56. Heemstkit
 57. Heestervacht
 58. Heidestaart
 59. Helderbloem
 60. Heldergeest
 61. Hemelwaker
 62. Hertenstap
 63. Hommelkit
 64. Honingvaren
 65. Houtkit
 66. Hulstloof
 67. IJspoot
 68. IJssnor
 69. IJsvleugel
 70. IJzelvacht
 71. Jaagwind
 72. Kastanjevacht
 73. Keisteen
 74. Keverkit
 75. Kiemvacht
 76. Kiezelpoot
 77. Kinkvacht
 78. Klaproos
 79. Klauwkop
 80. Klauwpoot
 81. Klaverstaart
 82. Kleinoor
 83. Kleinwolk
 84. Klimopstaart
 85. Klitstaart
 86. Knorbuik
 87. Kraaivacht
 88. Kraaiveder
 89. Kromster
 90. Kwiklicht
 91. Langstaart
 92. Langster
 93. Lappenpels
 94. Leeuwvlam
 95. Leeuwenhart
 96. Lichthart
 97. Lijsterstaart
 98. Loofpoel
 99. Loofster
 100. Loopneus
 101. Luipaardster
 102. Lynxkit
 103. Mistelkit
 104. Mistvoet
 105. Modderklauw
 106. Modderpels
 107. Moedighart
 108. Moeraskit (NP)
 109. Moeraskit (OS)
 110. Molpels
 111. Molpoot
 112. Moskit
 113. Mospels
 114. Motvleugel
 115. Muisbont
 116. Muissnor
 117. Muistand
 118. Muizentand
 119. Muntkit
 120. Muspels
 121. Nachtpels (HC)
 122. Nachtster
 123. Nachtvleugel
 124. Nachtwolk
 125. Natvoet
 126. Nieskit
 127. Ochtendbloem
 128. Ochtendwolk
 129. Paddekit (DC)
 130. Paddevoet
 131. Plonspoot
 132. Pluispoot
 133. Rafelster
 134. Ragpoot
 135. Ravenpoot
 136. Regensnor
 137. Regenvacht
 138. Renstaart
 139. Renvacht
 140. Ribbelstaart
 141. Rietsnor
 142. Roetvacht
 143. Roodstaart
 144. Roodster
 145. Rookpoot
 146. Rookvoet
 147. Roosrijp
 148. Rozenkit
 149. Rozenstaart
 150. Rotspoot
 151. Saliekit
 152. Schaduwpels
 153. Scherpklauw
 154. Scheuroor
 155. Schorspels
 156. Schroeipoot
 157. Sintelhart
 158. Sintelpels
 159. Sintelvel
 160. Sintelvoet
 161. Slagtand
 162. Slangstaart
 163. Slangenstaart
 164. Sneeuwbes
 165. Sneeuwkit
 166. Snelpoot
 167. Snelster
 168. Snelstroom
 169. Sparnaald
 170. Sparneus
 171. Spikkelblad
 172. Spikkelstaart
 173. Spinloper
 174. Spitspoot
 175. Springstaart
 176. Steenstroom
 177. Steenvacht
 178. Stekelkit (RC)
 179. Stekelpoot
 180. Stompstaart
 181. Stormvacht
 182. Stralendhart
 183. Stropels
 184. Taanpels
 185. Taanpoot (WC)
 186. Taanvlek
 187. Tijgerpoot
 188. Tijgerster
 189. Tuimelkit
 190. Tulpkit
 191. Uilpoot (SC)
 192. Uilsnor
 193. Valkpoot
 194. Valkvleugel
 195. Varenpels
 196. Varenwolk
 197. Vederstaart
 198. Vinkvleugel
 199. Vispoot
 200. Vlampoot
 201. Vlekneus (DC)
 202. Vlekneus (RC)
 203. Vlekstaart
 204. Vlekvoet
 205. Vlierkit
 206. Vlinderstaart
 207. Vochtpoot
 208. Vogelvlucht
 209. Vospoot (M3)
 210. Vosstaart
 211. Vuurster
 212. Webstaart
 213. Webvoet
 214. Wezelvacht
 215. Wilglicht
 216. Wilgvacht
 217. Witkeel
 218. Witklauw
 219. Witstaart
 220. Witstorm
 221. Witvleugel
 222. Wolkstaart
 223. Wolkster
 224. Zandstorm
 225. Zeggekit
 226. Zilverpoot
 227. Zilverstroom
 228. Zwaluwkit
 229. Zwaluwstaart
 230. Zwartklauw
 231. Zwartster
 232. Sneeuwbes
 233. Spikkelblad
 234. Dauwbloem
 235. Donkerbloem
 236. Goudsbloem
 237. Groenbloem
 238. Helderbloem
 239. Ochtendbloem
 240. Muisbont
 241. Knorbuik
 242. Heldergeest
 243. Geengezicht
 244. Bloesemhart
 245. Cederhart
 246. Eikenhart
 247. Leeuwenhart
 248. Lichthart
 249. Moedighart
 250. Sintelhart
 251. Stralendhart
 252. Vuurhart
 253. Alle kittens
 254. Braamklauw
 255. Distelklauw
 256. Doornklauw
 257. Modderklauw
 258. Scherpklauw
 259. Tijgerklauw
 260. Witklauw
 261. Zwartklauw
 262. Klauwkop
 263. Kwiklicht
 264. Wilglicht
 265. Hulstloof
 266. Spinloper
 267. Grijsmist
 268. Sparnaald
 269. Besneus
 270. Loopneus
 271. Sparneus
 272. Vlekneus (DC)
 273. Vlekneus (RC)
 274. Eenoog
 275. Kleinoor
 276. Klaproos
 277. Eensnor
 278. Haversnor
 279. IJssnor
 280. Muissnor
 281. Regensnor
 282. Rietsnor
 283. Uilsnor
 284. Haassprong
 285. Buizerdstaart
 286. Dikstaart
 287. Doornstaart (M3)
 288. Doornstaart (NP)
 289. Halfstaart
 290. Heidestaart
 291. Klaverstaart
 292. Klimopstaart
 293. Klitstaart
 294. Langstaart
 295. Renstaart
 296. Ribbelstaart
 297. Roodstaart
 298. Rozenstaart
 299. Spikkelstaart
 300. Stompstaart
 301. Vederstaart
 302. Vlekstaart
 303. Vlinderstaart
 304. Vosstaart
 305. Webstaart
 306. Witstaart
 307. Wolkstaart
 308. Zwaluwstaart
 309. Hertenstap
 310. Keisteen
 311. Alle leiders
 312. Zilverstroom
 313. Snelstroom
 314. Steenstroom
 315. Witstorm
 316. Zandstorm
 317. Donkerstreep
 318. Grijsstreep
 319. Briespels
 320. Lappenpels
 321. Molpels
 322. Mospels
 323. Muspels
 324. Nachtpels (HC)
 325. Schaduwpels
 326. Schorspels
 327. Sintelpels
 328. Stropels
 329. Taanpels
 330. Varenpels
 331. Grijspoel
 332. Loofpoel
 333. Alle leerlingen
 334. Roosrijp
 335. Geeltand
 336. Muistand
 337. Muizentand
 338. Slagtand
 339. Assevacht
 340. Beukvacht
 341. Eikenvacht
 342. Heestervacht
 343. IJzelvacht
 344. Kastanjevacht
 345. Kiemvacht
 346. Kinkvacht
 347. Kraaivacht
 348. Luipaardvacht
 349. Regenvacht
 350. Renvacht
 351. Roetvacht
 352. Steenvacht
 353. Stormvacht
 354. Wezelvacht
 355. Wilgvacht
 356. Honingvaren
 357. Kraaiveder
 358. Gaaiveder
 359. Sintelvel
 360. Leeuwvlam
 361. Taanvlek
 362. IJsvleugel
 363. Motvleugel
 364. Nachtvleugel
 365. Valkvleugel
 366. Vinkvleugel
 367. Vlekvoet
 368. Witvleugel
 369. Vogelvlucht
 370. Asvoet
 371. Donkervoet
 372. Doodvoet
 373. Mistvoet
 374. Natvoet
 375. Paddevoet
 376. Rookvoet
 377. Vlekvoet
 378. Webvoet
 379. Zwartvoet
 380. Hemelwaker
 381. Havikwind
 382. Jaagwind
 383. Kleinwolk
 384. Nachtwolk
 385. Ochtendwolk
 386. Varenwolk
 387. Echozang
Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie Zalzijn‎GrotwachtersProoijagers‎KitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieKattennamen
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki